Birojs SG Mūsu pieredze Kontakti
Latvijas Privāto tiesību škīrējtiesa

Konsultēšana darba tiesiskajās attiecībās;
Darba tiesisko attiecību strīdu risināšana, pārstāvība tiesās
Valsts darba inspekcijas lēmumu pārsūdzēšana